Fotogalerie
Bytové jádro

Komplexní řešení rekonstrukce bytového jádra je možné realizovat pomocí systému Rigidur. Sádrovláknité desky Rigidur jsou svými vlastnostmi předurčeny k použití do prostorů se zvýšenou vzdušnou vlhkostí, jako jsou koupelny a jiné místnosti sanitárního vybavení budov. Desky jsou již z výroby impregnovány, a jsou tedy pro uvedené prostory vhodné. V koupelnách se nejčastěji používají běžné příčky Rigidur jednoduše opláštěné.
Desky Rigidur jsou lehké, takže nikterak nenarušují statiku domu. Z hlediska zvukové izolace byla sledována řada konstrukcí stěn, zhotovených ze sádrovláknitých desek Rigidur. Kromě měření provedených ve vlastní laboratoři výrobce jsou k dispozici i výsledky četných testů uskutečněných v autorizovaných zkušebnách. Všechny výsledky dokládají vynikající vlastnosti desek Rigidur z hlediska neprůzvučnosti.

©2007 | Design by Horacio