Fotogalerie
Podkroví

Půdní vestavby zahrnují horizontální, šikmé i vertikální obvodové konstrukce obytného podkroví. K výstavbě půdních vestaveb jsou sádrokartonové konstrukce ideálním řešením.
Podkrovní konstrukce jsou konstrukce jejichž úkolem je vytvořit v interiéru příjemné klima a které mají zároveň zajistit tepelnou izolaci prostoru.

Základními výhodami jsou:
- nízká hmotnost
- rychlý a suchý proces výstavby
- snadná opravitelnost stěn
- rovinnost konstrukcí
- neprůzvučnost
- udržování vnitřního mikroklimatu (regulace poměru vlhkosti ve vzduchu)
- splnění požadovaných stavebně-fyzikálních nároků
- ekonomická efektivita

Podkonstrukce v podkroví se provádí z dřevěných latí a nebo z kovových pozinkovaných profilů.
Jednoduché či dvojité opláštění tvoří sádrokartonové desky RB (stavební deska Rigips),
při vyšších požadavcích na požární odolnost desky RF (protipožární deska Rigips).
Pro prostory se zvýšenou vzdušnou vlhkostí jsou určeny desky RBI (impregnovaná stavební deska Rigips) nebo RFI (impregnovaná protipožární deska Rigips).

Obklady sloupů a nosníků
Dřevěné či kovové sloupy a nosníky se obkládají z důvodu zvýšení jejich požární odolnosti a nebo z důvodu estetického. K obkladu lze využít sádrokartonové desky Rigips RB (A). Pro zvýšení požární odolnosti je možné použít desky Rigips RF (DF) nebo speciální protipožární sádrovláknité desky Ridurit.
Ocelové sloupy je pro dosažení požadované požární odolnosti možno obkládat speciálními deskami RF(DF) pro požární odolnost až 120 minut. V případě, že není požadavek na požární odolnost, provádí se opláštění sádrokartonovými deskami RB (A).

 

©2007 | Design by Horacio