Fotogalerie
Předsazené stěny

Předsazené stěny
Slouží jako dodatečná konstrukce ke stávajícím dřevěným, betonovým, nebo zděným stěnám. Konstruujeme je například kvůli zlepšení vzhledu stávající stěny, častěji ale kvůli zlepšení tepelných, požárních, nebo akustických vlastností stěny.
Předsazené stěny se rozlišují na kotvené a nekotvené. Kotvené stěny jsou po 1,5 m výšky upevněny pomocí přímých závěsů k původní stěně. Velmi často předsazené stěny skrývají například nově provedené instalační rozvody. Aby se ušetřilo místo, bývají provedeny jen do výšky 1,0 - 1,5 m a jejich horní vodorovná část má funkci odkládací poličky.
Aby předsazená stěna mohla zlepšovat akustické parametry stěny původní, je třeba, aby vzdálenost rubu sádrokartonových desek od povrchu stěny byla alespoň 50 mm a dutina byla vyplněna izolací podle stejných zásad jako při konstrukci příčky. Čím větší je odstup sádrokartonového opláštění od povrchu stěny, tím je akustický účinek lepší. Při použití izolací menších objemových hmotností (16 kg/m3) použijeme jako pojistku proti sesunutí izolace samolepicí trny. Na rozdíl od příček není u předsazených stěn izolace vmáčknuta mezi oboustranné opláštění. Z hlediska akustických vlastností je optimální předsazená stěna nekotvená. Zlepšení vážené vzduchové neprůzvučnosti lze očekávat okolo 10 dB v závislosti na typu stavby. U dřevěných konstrukcí je tato hodnota nižší (5 dB), ale přesto vítaná.
Vložením izolace do předsazené stěny zlepšuje i tepelné parametry stěny původní. Říká se, že stěnu zateplujeme zevnitř. Toto zateplení má svá nesporná tepelně-technická úskalí a před jeho prováděním
by se měla nechat odborníkem posoudit tepelně-technické parametry původní i nové stěny. V každém případě je třeba pod sádrokartonovou desku vložit u předsazených stěn parotěsnou fólii čili parozábranu, která zabrání pronikání vodní páry z místnosti do prostoru mezi původní stěnou a tepelnou izolací, kde by mohlo dojít ke kondenzaci vodní páry. Provedení izolace musí být precizní zvláště v provedení styků s okolními konstrukcemi a dalšími detaily.
Předsazená stěna může podstatně zkrátit dobu ohřátí místnosti od chvíle, kdy zatopíte, což je výhodné zvláště v krátkodobě užívaných a převážně rekreačních objektech. Poezie předsazených stěn je i v tom, že náklady ve srovnání se zateplením zvenčí jsou směšné.
Předsazená stěna by se nikdy neměla konstruovat u stěn, na jejichž povrchu kvůli malé tepelné izolaci kondenzuje voda, nebo jejichž teplota je blízká rosnému bodu (příčinou je nedostatečný tepelný odpor konstrukce). Tady je jediným řešením zateplení zvenčí.

©2007 | Design by Horacio