Fotogalerie
Sádrokartonové příčky

Sádrokartonové příčky
Úvodem si položme otázku, jaké vlastnosti od sádrokartonové příčky (stěny) očekáváme. Kromě samozřejmých požadavků na rovnost a kvalitu povrchu musí sádrokartonová příčka zajistit odpovídající tepelnou a zvukovou izolaci mezi místnostmi, musí umožnit pokud možno co nejjednodušší vedení instalací (voda, elektro, odpady), důležitá je i dostatečná únosnost pro nejrůznější zařizovací předměty (kuchyňské linky, umývadla, poličky, obrazy atd.). Sádrokartonové příčky (např. mezibytové) navíc plní i funkci požárních předělů (každý byt je samostatný požární úsek), takže namístě je i požární odolnost. Protože téměř každý strop vykazuje vlivem především nahodilého zatížení (tj. nábytek, lidmi atd.) větší či menší průhyby, musí je příčka umožnit (dilatace), aniž by se poškodila. Důležitou a v poslední době neustále se do popředí deroucí vlastností je jednoduchost výstavby (montáže) i demontáže. Jistě mi dáte za pravdu, že poslední, co si během výstavby každý stavebník přeje, je ještě někdy něco přestavovat.  Ovšem zkušenosti z posledních let ukazují, že časem měnící se požadavky rodiny si vyžádají i následnou adaptaci interiéru. Aby taková adaptace proběhla s co nejmenšími stavebními úpravami, je třeba volit příčky, které díky malé hmotnosti lze umístit v kterékoliv části půdorysu, aniž by bylo nutné příčkou zřizovat nákladný zesilující nosník. Příčka je i  architektonický prvek interiéru, přispívá k osobnosti obydlí a proto jsou již dnes běžné příčky zaoblené, příčky s osvětlovacími rampami apod. V neposlední řadě potom příčka musí umožňovat širokou paletu povrchových úprav od klasické malby, přes tapety, různé druhy omítek, až po keramický obklad. To vše sádrokartonové příčky umožňují.
Naopak, od žádné příčky neočekávejte schopnost nést jinou stavební konstrukci, jako například strop. Proto se všude dočtete, že příčka je nenosná stavební konstrukce.
Než tedy začnete s volbou typu sádrokartonové příčky a její montáží, vyjasněte si, jaké vlastnosti by hotová stěna měla mít, nebo musí mít.
Jedním z důležitých kritérií volby typu sádrokartonové konstrukce příčky, jsou její akustické vlastnosti. Přestože výsledná hodnota zvukové izolace není ovlivněna pouze váženou neprůzvučnoxtí samotné příčky, ale i okolními konstrukcemi a provedením styků, na nutnosti správné volby typu příčky to nic nemění.
Mezi místnostmi téhož bytu můžeme zvolit příčku z každé strany opláštěnou jednou sádrokartonovou deskou tloušťky 12,5 mm, jejíž celková tloušťka je minimálně 125 mm (použijí se profily tl. 100 mm) a jejíž dutý prostor je vyplněn izolací z 80 %, tedy o tloušťce izolace 80 mm. Taková příčka nám zajistí hodnoty vážené neprůzvučnosti na hranici 42 dB. I v rámci jednoho bytu je však výhodné a rozumné zajistit si vyšší úroveň akustické pohody, než je předepsaná minimální hodnota, zvláště uvážíme-li, jaké finanční náklady a kolik starostí je spojeno s dodatečným zvyšováním akustických vlastnosti příčky.
Velmi slušnou úroveň soukromí mezi pokoji jednoho bytu nám zajistí sádrokartonová příčka opláštěná z každé strany dvěma vrstvami sádrokartonových desek tloušťky 12,5 mm, jejíž dutina je opět vyplněna izolací z 80 %. Prostorové nároky jsou nepatrně větší. Celková tloušťka příčky je 100, 125 nebo 150 mm (podle použitého CW-profilu tl. 50, 75 nebo 100 mm), vážená neprůzvučnost od 47 do 52 dB. Dovolí-li vám prostorové podmínky, doporučujeme zvolit CW-profil 100 mm s celkovou tloušťkou sádrokartonové příčky 150 mm.
Posledním typem příčky, která je z akustického hlediska významná, je tzv. mezibytová příčka ze dvou vedle sebe stojících CW-profilů a s dvojitým opláštěním deskami tloušťky 12,5 mm z každé strany. Opět 80 % dutiny příčky je vyplněno izolací. Tloušťka příčky je od 155 do 255 mm (opět podle požitých profilů) a nabídne nám konfortních 53 - 59 dB vážené neprůzvučnosti. Tato sádrokartonová příčka je vhodná mezi byty.

©2007 | Design by Horacio